หน้าแรกคอร์สเรียนต่างๆข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการด้านต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนติดต่อโรงเรียน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ลูกประคบสมุนไพร (ชนิดแห้ง)

ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย สะดวกต่อการใช้งาน สามารถใช้ได้ทุกสถานที่ เก็บได้นาน ใช้ประคบตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อการผ่อนคลาย เหมาะสำหรับทุกท่าน สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือต้องการสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 086-922-2227 (คุณจรัส) หรือ 053-812659 หรือโทรสาร 053-812823 หรือ e-mail: info@jongrakmassageschool.com หรือ jongrak1972@hotmail.com
 
รับสมัคร !! ผู้สนใจเข้าร่วมจัดตั้งศูนย์ (ตัวแทน) ฝึกอบรมการเรียน การสอนนวดแผนไทยหลักสูตรระยะสั้นและยาวทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 086-922-2227 (คุณจรัส) หรือ 053-812659 หรือโทรสาร 053-812823 หรือ e-mail: info@jongrakmassageschool.com หรือ jongrak1972@hotmail.com
 
โรงเรียนจงรักษ์เพิ่มเติมช่องทางการติดต่อสื่อสาร

โดยวันนี้ท่านสามารถติดต่อกับเราได้มากขึ้นที่ www.thaimassageassociation.org และ www.thaimassaeassociation.com
 
เปิดอบรม หลากหลายหลักสูตร “การนวดแบบไทยพื้นบ้าน” สำหรับผู้สนใจ!!

ทางโรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทยได้ร่วมกับศูนย์แพทย์แผนไทยพื้นเมือง เปิดอบรมเกี่ยวกับ “การนวดแบบไทยพื้นเมือง” ให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาศาสตร์การดูแลรักษาสุขภาพของชาวล้านนา ประกอบไปด้วย
1. การย่ำขาง (5 วัน)
2. การตอกเส้น (3 วัน)
3. การเช็ด-แหก (3 วัน)
4. การทำลูกประคบ (2 วัน)

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาศาสตร์แห่งการนวดแบบไทยพื้นบ้าน กรุณาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรอบการอบรมกับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง ที่เบอร์โทร 053-812659 หรือโทรสาร 053-812823 หรือ e-mail: info@jongrakmassageschool.com

1. การย่ำขาง (5 วัน)การย่ำขางคืออะไร

เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนของชาวล้านนา ซึ่งจะใช้ควบคู่ไปกับวิชาการแพทย์พื้นเมืองหรือคาถาอาคม โดยหมอย่ำขาง จำเป็นจะต้องเข้าใจในเรื่องของคาถาอาคมและพิธีกรรม เนื่องจากต้องใช้ไฟร้อน ๆ เป็นหลักในการรักษา

ขั้นตอนการย่ำขาง

ต้องมีไฟอังโล่ที่ใส่ถ่านสุมไฟให้ร้อน ๆ ตั้งไว้ แล้วหมอย่ำขางจะใช้เท้าเหยียบน้ำไพลที่เตรียมไว้ เหยียบไปตามตัวคนไข้ที่มีอาการเจ็บปวด เหยียบไป-มา หลายสิบครั้ง โดยเตาไฟนั้นจำเป็นจะต้องร้อนอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าหากขางเย็นลง หมอที่เหยียบขางจะร้อนเท้ามาก

ต่างจากการประคบยาอย่างไร

การย่ำขางจะร้อนกว่าการประคบยามาก และที่สำคัญระหว่างทำการย่ำขางนั้น หมอย่ำขางจะต้องท่องคาถาในใจตลอดเวลา เพราะถ้าหากใจไม่เป็นสมาธิแล้ว จะร้อนเท้าและเจ็บปวดมาก ถึงกับทำให้เท้าของหมอย่ำขางอักเสบได้

รักษาโรคใดได้บ้าง

การย่ำขาง จะสามารถทำให้ผู้ป่วยหายได้จากโรคต่าง ๆ อาทิเช่น ปวดแข้ง ปวดขา อัมพฤกษ์ อัมพาต ยกขาไม่ค่อยถนัด เป็นต้น

ระยะเวลาในการย่ำขางเพื่อรักษาโรค

หากในรายที่มีอาการน้อย จะใช้เวลาในการย่ำขาง ประมาณ 5-10 ครั้ง แต่ในรายที่มีอาการมาก อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการ


2. การตอกเส้น (3 วัน)

การตอกเส้น เป็นการใช้หลักวิชาความรู้ที่สืบทอดมานานนับพันปี ในการบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษานั้น จะเป็นไม้มงคลและมีความศักดิ์สิทธิ์ตามตำราที่ได้บอกกล่าวกันมาแต่โบราณ เช่น ไม้ที่เคยผ่านการโดนฟ้าผ่ามาแล้ว เป็นต้น สำหรับวิธีการรักษานั้น หมอพื้นบ้านจะนำไม้มงคลดังกล่าว มาตอกตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเป็นการแก้ไขอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ3. การเช็ด-แหก (3 วัน)

การเช็ด-แหกคืออะไร

คำว่า “เช็ด” หรือ “แหก” เป็นคำศัพท์ของหมอพื้นบ้านล้านนา ซึ่งเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโรค โดยใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่โบราณ

ขั้นตอนการเช็ด-แหก

การเช็ดนั้น หมอพื้นเมืองนิยมใช้ใบไม้ เช่น ใบพลู ใบเป้า ใบผักดีด ใบบูราดำ ใบบูราขาว เป็นต้น มาใช้ในการทำพิธีเช็ด ส่วนการแหกนั้น  หมอพื้นเมืองจะใช้มีดแหก หรือที่เรียกกันว่า มีดหมอ มาทำการแหก โดยหมอพื้นเมืองจะนำเอาหัวไพลมาฝนใส่น้ำสะอาด ใส่ขันน้ำเอาไว้ แล้วเสกคาถา จากนั้นใช้มีดแหกชุบน้ำไพลดังกล่าว ทำการแหกไปตามร่างกายที่มีอาการปวด

รักษาโรคใดได้บ้าง

การแหก ใช้ในการรักษาโรคโดยเฉพาะโรคลม ที่เป็นโรคปัจจุบันทันด่วนไม่รู้สาเหตุมาก่อน หรือป่วยเป็นโรคมานาน รักษาด้วยวิธีการใด ๆ แล้วไม่หาย ส่วนการเช็ดนั้นจะใช้รักษาโรคปวดต่าง ๆ เช่น ปวดหัว ปวดตามตัว เป็นต้น


4. การทำลูกประคบ (2 วัน)

เรียนรู้วิธีการใช้ของในการทำลูกประคบ เช่น อุปกรณ์ที่จำเป็นและของใช้ต่าง ๆ วิธีการใช้ลูกประคบและการเก็บรักษา ท่าทางที่ถูกต้องในการใช้ลูกประคบ เป็นต้น
5. หลักสูตร 150 ชั่วโมง (7 วัน)
เป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะของโรงเรียน ประกอบด้วยประวัติและความเป็ฯมาของการนวดไทย ทฤษฎีในการนวดไทยแบบท่าโบราณและท่าประยุกต์ ข้อควรระวังและข้อพึงปฏิบัติ รวมถึงการฝึกเทคนิคและท่านวดที่ถูกต้อง สำหรับใช้เข้าทำงานทั้งในและต่างประเทศ

6. หลักสูตร 372 ชั่วโมง (30-45 วัน)
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สนใจที่จะเป็นผู้สอน (พิเศษ) หรือต้องการจะประกอบอาชีพชั้นสูง หรือต้องการจะเปิดกิจการการนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งเต็มหลักสูตร หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรการนวดไทยแต่ละแบบก็ได้ ในกรณีที่มีเวลาจำกัด

** หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร 5 และ 6 นั้น ผู้เข้าเรียน จำเป็นต้องมีพื้นฐานการนวดไทยมาก่อน