หน้าแรกคอร์สเรียนต่างๆข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการด้านต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนติดต่อโรงเรียน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerการนวดไทย : มรดกของไทย

เรียนง่าย เป็นเร็ว ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนตัวต่อตัว หรือกลุ่มละไม่เกิน 4 คน สามารถจัดเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เริ่มเรียนเวลา 09:00 น. - 16:00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

ทุกหลักสูตร ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย (ของสภาแพทย์แผนไทย)
จัดสอนโดยวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย

หลักสูตร ระยะเวลา วัน เวลา
1. เภสัชกรรม**
(800 ชั่วโมง)
2 ปี อาทิตย์ 9.00- 16.00
2. เวชกรรมไทย**
(1,200 ชั่วโมง)
3 ปี เสาร์
9.00- 16.00
3. นวดไทย**
(800 ชั่วโมง)
2 ปี เสาร์
9.00- 16.00
4.ผดุงครรภ์ไทย
(400 ชั่วโมง)
1 ปี อาทิตย์ 9.00- 16.00

หมายเหตุ:
ในบางวิชาต้องเรียนทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์
** = หลักสูตรที่เปิดให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเรียนเท่านั้น

หลักสูตรหมอพื้นบ้าน
1. การตอกเส้นภูมิปัญญาล้านนา 4 วัน
2. การนวดเอาม่าน 5 วัน
3. การโกยมดลูก 3 วัน
4. ย่างยา 2 วัน
5. การตรวจธาตุเจ้าเรือน 1 วัน
6. พิธีกรรมหมอพื้นบ้าน 2 วัน

หลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของโรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทยเท่านั้น
1) หัตถเวชกรรมแผนไทย นวดแก้อาการ : 5 วัน
(เปิดทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

2) การนวดปรับสมดุล
(เปิดทุกวันที่ 3 ของทุกเดือน)

3. หลักสูตรหมอพื้นบ้านและผลิตภัณท์สมุนไพร

หลักสูตรระยะสั้น
สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการนวดไทย (สอนตัวต่อตัว)

1. การนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง 5 วัน
2. การนวดไทย 80 ชั่วโมง 8 วัน
3. การนวดไทย 180 ชั่วโมง 20 วัน


หลักสูตรวิชาชีพ
1. การนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง
2. การนวดไทย +ฤๅษีดัดตน 80 ชั่วโมง
3. การนวดไทย 180 ชั่วโมง : 30 วัน
4. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง : 55 วัน
5. การนวดไทยเพื่ออาชีพ 800 ชั่วโมง
6. การนวดไทยน้ำมัน 60 ชั่วโมง