หน้าแรกคอร์สเรียนต่างๆข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการด้านต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนติดต่อโรงเรียน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
เพื่อส่งเสริมให้วิชาการนวดแผนไทย มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้รับบริการ
เพื่อเผยแพร่ศาสตร์แห่งการนวดแผนไทย ให้เป็นที่ยอมรับในต่างแดน
เพื่อผลิตบุคคลากรทางการนวดแผนไทยที่มีคุณภาพ สามารถก้าวสู่สากล
เพื่อให้บุคคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ หรือสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้
เพื่อเป็นศูนย์วัดฝีมือแรงงานระดับมาตรฐาน ภายใต้การควบคุมของกระทรวงแรงงาน